Parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie

Sakramenty

CHRZEST

Prośbę o udzielenie Chrztu rodzice przedstawiają w biurze parafii na terenie ich zamieszkania.

Do sporządzenia aktu Chrztu w biurze parafii rodzice powinni przedłożyć:

  • akt urodzenia dziecka z USC;
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka;
  • jeżeli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii, należy dostarczyć zaświadczenie z parafii ich zamieszkania, że mogą pełnić funkcję ojca chrzesnego lub matki chrzesnej;

Uwaga: chrzestnymi nie mogą być:

  1. osoba niebierzmowana;
  2. osoba żyjąca w konkubinacie;
  3. osoba bierzmowana ale niepraktykująca życia wiarą
wróć na górę