Parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie

Informacje i ogłoszenia stałe

1. Posługa kapłanów w konfesjonale w każdą niedzielę oraz w święta i dni zwykłe – 20 minut przed Mszą Świętą.

2. W środę po mszy świętą o godz. 18.00 – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i naszej Pani Jasnogórskiej, wraz z modlitwami przez wstawiennictwo Św. Józefa.

3. Pierwszy czwartek miesiąca – oddajemy cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i wyrażamy naszą wdzięczność za Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od godz. 17.00 do godz. 18.00 wraz z modlitwami o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

4. Pierwszy piątek miesiąca – oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa pierwszopiątkowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00, a rano po Mszy Świętej jest tylko litania z pieśniami do Serca Pana Jezusa. W tym dniu szczególnie zachęcam do osobistej i wspólnej modlitwy w domu słowami litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zachęcam do praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca przez spowiedź i komunię świętą wynagradzającą. Kto z wiarą i miłością taką praktykę nabożeństwa przeżywa – ma zapewnienie Pana Jezusa przekazane w objawieniach siostrze Małgorzacie Marii Alacoque, że nie umrze bez stanu łaski uświęcającej. 

5. Odwiedzenie chorych i starszych z posługą sakramentalną w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 8.45 do 10.30.

6. Pierwsza sobota miesiąca – oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny: śpiew godzinek o 7.40, Msza Święta o godz. 8.00 i po Mszy Świętej różaniec, wezwania do Niepokalanej. Zmiana tajemnic różańca.

Zachęcam do praktyki pięciu pierwszych sobót miesiąca przez uczestnictwo we Mszy Świętej i komunię świętą wynagradzającą.

7. Koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie w kościele o godzinie 15.00.  Zachęcam też do odmawiania koronki w domu, w pracy, w podróży.

8. W każdy czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu. Po błogosławieństwie eucharystycznym o godz. 18.00 msza święta. W czasie adoracji jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

9. Pragnę przypomnieć, że ojcem bądź matką chrzestną może być tylko osoba wierząca i praktykująca, w tym posiadająca sakrament bierzmowania. Nie może tej funkcji pełnić osoba niepraktykująca, nieposiadająca bierzmowania, żyjąca w konkubinacie, czyli bez sakramentu małżeństwa.

10.  Pragnę też przypomnieć, że w sprawie wydawania zaświadczeń na chrzestnych, czy świadka do ślubu, czy świadka do bierzmowania, należy się zgłaszać do parafii miejsca zamieszkania, a nie miejsca samego zameldowania.

Osoby z parafii, mieszkające poza granicami kraju, powinny nawiązać kontakt z parafią rzymskokatolicką w danym kraju przebywania i tam zgłosić swój udział w życiu religijnym. Jest to właściwa parafia do uzyskania danego zaświadczenia.

OGŁOSZENIA STAŁE  DOTYCZĄCE  POGRZEBU:

Wcześniej czy później w każdej rodzinie przychodzi dzień śmierci bliskiej i kochanej osoby. Dbajmy o przygotowanie siebie i bliskich do odejścia w wieczność. Choruje ktoś – wezwijmy kapłana do domu. Jeżeli osoba jest w szpitalu – to zadbajmy, aby przyszedł ksiądz kapelan z posługą sakramentalną (w każdym szpitalu jest ksiądz kapelan i dowiedzmy się w izbie przyjęć, kiedy jest obecny).

W przypadku śmierci – przed załatwianiem spraw pogrzebowych najpierw zawiadamiamy księdza w parafii (można to uczynić telefonicznie: 509-431-721 lub 607 609 137. Potem udajemy się do wybranego zakładu pogrzebowego.

UWAGA: Bardzo proszę, aby dzień i szczególnie godzinę pogrzebu uzgodnić najpierw z księdzem.

Proszę nie stawiać księdza przed faktem dokonanym, bo „myśmy już wszystko załatwili”. Są takie przypadki, że ustalono najpierw pogrzeb np. na cmentarzu centralnym przy ul. Ku Słońcu, a ksiądz o takiej godzinie nie może być obecny, bo: uczy w szkole, jest poza parafią i ma inne przyjęte wtedy obowiązki lub wypadł też pogrzeb w tym samym czasie wcześniej uzgodniony na cmentarzu w Dąbiu.

Jeżeli rodzina chce, a nie ma przeciwwskazań ze strony księdza – to ciało zmarłej osoby może być przywiezione w trumnie do kościoła na Mszę Świętą pogrzebową.

Pożegnanie ze zmarłą osobą powinno się odbyć w kaplicy cmentarnej. Pożegnanie takie powinno być godne osoby zmarłej a także samych zainteresowanych bez pośpiechu, z osobistym przeżyciem i własną modlitwą. W kościele ani w przedsionku kościoła nie otwieramy trumny.

W przypadku kremacji – urna może być wniesiona do kościoła po uzgodnieniu w biurze parafii.

Przed kremacją powinna być Msza Święta pogrzebowa, która może być z ciałem zmarłego lub bez przywożenia trumny – o tym niech decyduje rodzina w uzgodnieniu z księdzem.

W biurze parafialnym – przy załatwianiu pogrzebu przekazujemy:

  1. Odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Informacje o zaopatrzeniu w sakramenty święte przed śmiercią: w domu czy w szpitalu. Od księdza kapelana ze szpitala powinien być stosowny dokument w tej sprawie, (jakie sakramenty były udzielone przed śmiercią).
  3. Informacja: jaka była przyczyna śmierci wpisana przez lekarza w karcie zgonu.

UWAGA: Jeżeli chcemy załatwiać pogrzeb w innej parafii lub z innej parafii – to potrzebna jest zgoda miejscowego księdza proboszcza.

UWAGA: Ze strony niektórych zakładów pogrzebowych można mieć ofertę, że oni załatwią też księdza. Uwrażliwiamy na taką ofertę, bo są to zakłady, z którymi w zmowie działają duchowni z innego wyznania. Posługują się tymi samymi tekstami do modlitw pogrzebowych, są ubrani w sutannę a nie są księżmi katolickimi. Wyjaśniamy, że żaden zakład pogrzebowy nie jest upoważniony do załatwiania księdza i ostrzegamy przed takimi zakładami pogrzebowymi.

Sprawy finansowe należą do rodziny. Jeżeli osoba była ubezpieczona za życia, to pozostały fundusze na jej pogrzeb. Zakłady pogrzebowe posługują się cennikami i rodziny muszą dopłacać do wykonywanej usługi. Ksiądz w te sprawy się nie miesza, ale zaleca zakładom pogrzebowym wyrozumiałość w stosunku do rodzin o trudnych warunkach materialnych. Parafia nie posiada żadnego cennika i ksiądz nie będzie się z nikim dochodził o sprawy finansowe. Jeżeli komuś trudno, to niech uczciwie o tym powie, bowiem ksiądz w takiej sytuacji może przyjąć pogrzeb bez żadnych ofiar. Natomiast nie może być tak, że przed ludźmi rodzina  chce się pokazać, organizuje wystawny pogrzeb, a na księdzu wymaga się uczestnictwa bez stosownej ofiary. W zasadzie problem w kancelarii jest z tymi, którzy mają znikomy związek z Kościołem.

Proszę mieć na uwadze, że ksiądz też uczestniczy w bólu rodziny z powodu śmierci bliskiej osoby. Współczucie ze strony księdza szczególnie się potęguje, gdy przychodzi pożegnać osobę, która za życia była związana praktyką wiary i poczuciem odpowiedzialności za kościół w parafii.

Na pogrzebie katolickim krewni zmarłej osoby powinni przystąpić do sakramentu pokuty i Komunię Świętą ofiarować w czasie Mszy Świętej pogrzebowej w intencji duszy zmarłej osoby. Do spowiedzi powinno się przystąpić wcześniej, nie czekając na dzień pogrzebu.

Pamiętajmy też o zamawianiu Mszy Świętych za zmarłych z racji rocznicy śmierci czy z racji imienin zmarłej osoby a nade wszystko z miłości do bliskich, którzy trwają może w cierpieniach czyśćcowych. Zalecamy też Mszę Świętą, zwaną gregorianką, tzn., że przez 30 dni bez przerwy w szczególny sposób dusza cierpiąca w czyśćcu polecana jest Bożemu miłosierdziu.

Pragnę też podpowiedzieć rodzinie załatwiającej pogrzeb, że gdyby chcieli z życia zmarłej osoby przedłożyć księdzu jakieś znaczące informacje odnośnie życia religijnego, troski o rodzinę, zaangażowania w parafię czy też wskazać zasługi dla kraju czy regionu – to proszę zestaw takich informacji przygotować w formie pisemnej (na komputerze), to wówczas ksiądz postara się uwzględnić te informacje przy pożegnaniu lub w homilii.

wróć na górę