Duszpasterze

 

Kapłani:

Ks. Ks. Marian Szostakproboszcz kan. mgr Marian Szostak

 

 

 

 

indeks 2Ks. wikariusz mgr Grzegorz Wszędybył